ratusan masa protes perihal larangan takbir keliling